vzw Mundoes!                                                                            

De vzw die ik met mijn fietstocht steun is vzw Mundoes!. Nick Rahier en Janes Zeghers (twee vrienden van Tijl) richtten deze vzw op na actief deel te hebben genomen aan bouwprojecten in Burundi.
Toen we hen vertelden van onze reisplannen waren ze laaiend enthousiast en we wisten dat we samen een mooi project konden uitbouwen. Nick zocht dan ook in Burundi een project dat met onze fietstocht gefinancierd kon worden en hij kwam uit op een sojaproject dat hij kon overnemen van Hilde Misseeuw. Zij had eerder een dergelijk project opgestart in Rwanda, maar daar door onvoorziene omstandigheden niet mee kunnen doorgaan.
Niet enkel dat ik als 18-jarige van België naar Australië ga fietsen is uniek, dat de inkomsten voor het sojaproject enkel van Be Ride Back komen, is dat evenzeer. Uw hulp maakt dus alle verschil!
 

 

Concrete informatie:

 

Waar:         Burundi, land van duizend heuvels
In het hartje van Afrika ligt het land van de duizend heuvels: Burundi. Sinds de onafhankelijkheid in 1961, werd Burundi geteisterd door etnisch geweld. Toen het geweld in 1994 één van z’n hoogtepunten bereikte, ging het de geschiedenisboeken in als één van de hardnekkigste conflicten van centraal Afrika. Ondertussen begint het land de vruchten te plukken van een lang maar duurzaam vredesproces (Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, anno 2000). Maar desondanks dit vredesproces wordt het land dagelijks geconfronteerd met de taak van de heropleving van een verbrijzelde economie en het smeden van nationale eenheid. In dat laatste wil Mundoes! in de mate van het mogelijke meehelpen investeren…
 
Wie:        Twa-gemeenschap
De Twa is een Pygmeeënvolk (Bamboetiden) en leeft ten zuiden van de Sahara. De lengte van de Twa varieert tussen de 1,2 en 1,3 meter. Zij leven vooral in de tropische regenwouden. In de meeste Afrikaanse landen waren zij vroeger onderhorig aan de Bantoe. De Twa zijn van origine jagers-verzamelaars maar settelden zich meer en meer. In Burundi behoort 1 % van de bevolking tot de Twa-gemeenschap. De etnische conflicten in met name Congo, Rwanda en Burundi, waar de Twa tot de oorspronkelijke bewoners behoren, heeft ertoe geleid dat zij ongewild slachtoffer zijn geworden van de strijdende partijen. Dit leidde jammer genoeg tot een marginalisering van de twa-gemeenschap met alle gevolgen van dien (armste bevolkingsgroep, slechte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, uitsluiting uit de maatschappij,…). Één van de belangrijkste inkomsten van de Twa was (is) het ‘pottenbakken’ . Deze eeuwenoude traditie werd van generatie op generatie doorgegeven en maakte deel uit van hun cultuur. De potten werden gemaakt voor eigen gebruik of werden doorverkocht op de markt. De komst van de ‘made-in-China-cultuur’ onderdrukte deze vorm van handel en zorgde opnieuw voor een verdere marginalisering van het volk. Vzw Mundoes! wil met een twa-gemeenschap samenwerken omdat we overtuigd zijn van hun nood aan gehoor, gelijkwaardigheid en respect. Dat dit een niet te onderschatten taak is, en dat de verschillen in cultuur zullen leiden tot frustraties, is Mundoes! zich van bewust. Maar desondanks dit kunnen we leren uit deze materiële en culturele verschillen en is dit project een verrijking voor beide partijen!

 

 
Meer info over het sojaproject: voorstellingsbrochure sojaproject.pdf (1,4 MB)
Over vzw Mundoes!: www.mundoes.org