Doneer!

 

Om het tweede luik van Be Ride Back, het sojaproject in Burundi, te kunnen realiseren hebben we uw steun nodig. Aangezien het sojaproject enkel gefinancierd wordt door de inkomsten van Be Ride Back, maakt u echt een verschil! Vzw Mundoes! is een kleine vzw waardoor niets van de giften naar administratiekosten, lonen,… gaat. Elke euro die u dus steunt gaat rechtstreeks naar het sojaproject in Burundi. Het Be Ride Back-team wilt u dan ook warm maken om vrijblijvend te sponsoren. 
 
 Er zijn meerdere mogelijkheden om dit te doen:
 *U kunt een eenmalige bijdrage storten op het rekeningnummer van de vzw: 731-0150262-81 met vermelding van ‘sponsoring + naam sponsor of instelling’. Voor stortingen vanuit het buitenland heeft u volgende gegevens nodig: IBAN: BE36 – 7310 – 1502 – 6281; BIC-nummer: KREDBEBB.

 

 *U kunt een domiciliëring opstarten aan 10 of 20 euro per maand die tijdens mijn fietstocht (1 juli 2011 – 1 juli 2012; 12 maanden) zal lopen. Hieronder vindt u het formulier. Daar vindt u ook verdere informatie. 
terugkerende invordering.pdf (113,3 kB) 

 

*Via de site van vzw Mundoes!  kunt u online  een bedrag overschrijven. 
 
 Alvast bedankt!